Forum / Bariery na obiektach / Na obiekcie - z krawężnikiem czy bez

Piotr Wolfowicz | 2013-04-10 14:21:04

Witam, mam pytanie, czy każdą barierę mostową można stosować na obiekcie z krawężnikiem jak i bez krawężnika ?

Odpowiedzi:

Tadeusz Sandecki | 2013-04-16 22:45:29

Generalna zasada jest taka, aby bariera ochronna pracowała na obiekcie w takich warunkach, w jakich przechodziła próby zderzeniowe i uzyskała Certyfikat Zgodności. Niestety nie ma w Certyfikacie informacji o warunkach przeprowadzania prób zderzeniowych, jest zwykle ogólny zapis „Do stosowania na obiektach mostowych”. Dokumentacja producenta barier, np. informacja o wyrobie zwykle też nie zawiera danych o tym, czy w badaniach zderzeniowych występował krawężnik czy nie. Dlatego należy uzyskać te informacje od producenta bariery, zanim podejmiemy decyzję o jej wyborze. Nie ulega wątpliwości, że obecność krawężnika, jego wysokość i odległość lica bariery od lica krawężnika ma duży wpływ na przebieg badania zderzeniowego, zwłaszcza w przypadku samochodów osobowych.


Mam tu na myśli krawężnik o wysokości powyżej 8 cm ponad poziomem jezdni, gdyż niższy nie ma istotnego wpływu na zachowanie pojazdu podczas uderzenia w barierę. Jeżeli w badaniach zderzeniowych bariery wg PN-EN-1317-1,2 nie występował krawężnik, to taka bariera powinna być montowana na obiekcie bez krawężnika lub w odległości większej niż 20 cm od lica krawężnika. Jeżeli natomiast występował krawężnik, to w takich samych warunkach powinna być ona montowana na obiekcie.