Forum / Bariery na obiektach / Bariera zespolona z konstrukcją

Pitter | 2013-04-11 17:20:44

Witam, czy ktoś z Państwa orientuje się jakie są podstawy prawne wykonania bariery zespolonej trwale z konstrukcją obiektu ? Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.

Odpowiedzi:

Tadeusz Sandecki | 2013-04-16 22:35:46

Chęć zastosowania barier ochronnych trwale połączonych z konstrukcją obiektu zwykle pojawia się przy nietypowej konstrukcji obiektu albo braku możliwości zapewnienia minimalnej długości typowej bariery na obiekcie. Podstawą prawną jest zapis: „Dopuszcza się bariery betonowe trwale połączone z konstrukcją obiektu, wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, opracowanej zgodnie z odrębnymi przepisami.„ (par. 266.2 Warunków technicznych dla drogowych obiektów inżynierskich, Dz.U. 2000.63.735).

Jednak par.260 tego samego przepisu mówi, że mogą być stosowane tylko takie bariery, które przeszły pomyślnie badania zderzeniowe zgodnie z PN-EN 1317. Jeżeli bariera ochronna wykonana według indywidualnej konstrukcji technicznej nie była badana zderzeniowo wg PN-EN 1317, to nie może być stosowana na obiekcie inżynierskim.